Info om

speciallæger

Henvisning til speciallæger, psykologer, fysioterapeuter m.m.

Henvisning sker på lægelig indikation og kræver altid vurdering ved en konsultation.

Henvisning laves således ikke pr. mail eller telefon.

Ved behov for fornyet henvisning til igangværende behandling kræves det, at der sendes et lægebrev (epikrise) med status på behandlingen og anmodning om fornyet henvisning.

Der laves ikke henvisning til undersøgelser/behandlinger hos speciallæger, som normalvis varetages i klinikken. Det drejer sig f.eks. om screeningsundersøgelse for livmoderhalskræft.

Særligt vedrørende sundhedsforsikringer:

Såfremt lægen finder indikation for henvisning er det uden betydning om denne benyttes til behandling i det offentlige regi eller til brug igennem sundhedsforsikring.

Såfremt lægen ikke finder kriterierne for henvisning opfyldt, så kan der ikke udfærdiges en henvisning, heller ikke til sundhedsforsikring.

Det gælder f.eks. henvisning til psykolog. Såfremt lægen finder at behandling vil være formålstjenligt på trods af at kriterierene ikke er opfyldt, så kan forsikringsselskabet få dette forklaret på attest (FP710), som betales af forsikringsselskabet.

Klik her for at se oversigten over diverse speciallæger. 

Kontakt

Adresse:

Lægeklinikken PLC
Peder Lykkes Vej 65
2300 Kbh. S

Telefon:

+ 45 32 58 58 40

Se telefontider nederst på siden.

Find vej til lægeklinikken